Projekt „Nowoczesne metody i techniki kształcenia w UMCS”
Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wydziału MFiI

Studia podyplomowe Kształcenie zdalne w edukacji [KZwE]

Studia podyplomowe Analiza danych [AD]

Zajęcia wyrównawcze z matematyki [ZWzM]

Zajęcia wyrównawcze z fizyki [ZWzF]

e-Lab: Fizyka [eLF]

Fizyka techniczna [FT]

Szkolenie dla kadry MFiI Nowe metody kształcenia [NMK]

Publiczny Moodle na hydrze [Pub]

Studia Matematyka i Finanse [Dynia]

Serwis konkursu Abakus [Abakus]

... [Tropiciele]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet IV, Poddziałania 4.1.1
„Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”
Człowiek — najlepsza inwestycja